Adam Bindslev project 365+1 2016

dag for dag i et skudår / day by day in a leap year

21-02-16 Regnskab / Accounting

Virkeligheden har ramt mig hårdt efter en god ferie – og derfor har dagen i dag været dedikeret til at sidde ved computeren og få styr på alle bilag til momsregnskabet. Så det eneste sandfærdige billede er dette …


Reality hit with a great force after a weeks vacation – and today has been all about accounting. This is the only truthful picture from my day.

Next Post

Previous Post

© 2021 Adam Bindslev project 365+1 2016

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: