Adam Bindslev project 365+1 2016

dag for dag i et skudår / day by day in a leap year

07-02-16 Fastelavn / Carnival

Starten på fasten markeres med at smadre en tønde. Eller vi faster ikke – men vi smadrer stadig en tønde


Today we mark the start of fasting by smashing a barrel. Or we actually dont fast but we do smash a barrel.

Next Post

Previous Post

© 2021 Adam Bindslev project 365+1 2016

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: